محاسبه پاره خط

در شکل زیر که از 3 مربع به طول ضلع واحد تشکیل شده است، چند پاره خط می بینید؟

     

پاسخ: 16 پاره خط .

اگر 5 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،جواب برابر چند است؟

پاسخ :36 پاره خط
حال اگر 10 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم،جواب برابر چند است؟(مسلما" برای شمارش پاره خط ها به زمان بیش تری نیاز دارید).

پاسخ : 121 پاره خط .
حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،چه طور؟

لطفا به رابطه زیر توجه فرمایید:

برای این منظور کافی است: "تعداد مربع ها را با 1 جمع کرده و حاصل را در خودش ضرب کنیم ."
پس با استفاده از این رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ی قبل برابر
 می شود.

/ 2 نظر / 17 بازدید
حسین جوادی

آیا می دانید تعداد نیم خطهای روی یک خط راست که با n نقطه بر روی آن مشخص شده اند چه میزان است ؟ پاسخ: n * 2 نیم خط و تعداد پاره خط های حاصل از یان n نقطه چند تاست؟ پاسخ: حاصل ضرب n در n-1 تقسیم بر عدد 2

محمودرضا بهرامي

با سلام مطالب ارزنده ي شما مورد استفاده قرار گرفت