دوره ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی در ناحیه 2 قزوین

همکاران محترمی که تا کنون موفق به شرکت در این دوره نشده اند می توانند با هماهنگی ضمن خدمت ناحیه 2 سرکار خانم طاهری نیا در این دوره شرکت کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید