ثبت عملکرد دانش آموز در فرم شماره ی 5 از نظر معلمان ناحیه 1 قزوین

خانم لیلا حسینی ناحیه 1 :

درس هنر: 18/8/90 - از اشیاء دور ریختنی در کارهای دستی استفاده می کند

خانم یار محمدی:

درس قرآن: برای یادگیری نماز و اذان  علاقه چندانی نشان نمی دهد و هیچ وقت داوطلبانه شرکت نمی کند.

خانم رفعت علاف یزدی:

درس ریاضی: با پولی که داشت، توانست یک مسئله طرح کرده و حساب کند چقدر از پولش را خرج کرده و چقدر برایش باقیمانده است

خانم منصوره علی محمدی:

درس قرآن: سوره ها را با صوت و لحن زیبا می خواند و به زیبا خواندن علاقه دارد.

خانم معصومه طالبی:

درس بخوانیم : در قصه گویی مهارت داشته بطوریکه دانش آموزان دیگر را تحت تأثیر می گذارد.

خانم سیدخدیجه حسینی میرمحمدی:

درس بخوانیم: با کلمات جدید می تواند جمله بسازد.

خانم زکیه کریمی:

درس جغرافیا: قادر است به خوبی با قطب نما کار کند و جهت ها را پیدا کند.

آقای حسین دلاور:

درس علوم: در دروس کنجکاو است و در تاریخ 24/7 با خود یک کرم خاکی زنده به کلاس آورد.

/ 0 نظر / 115 بازدید