شیوه ی ثبت لیست آموزگار در کلاس های توصیفی

قابل توجه مدیران و آموزگاران محترم

جهت تکمیل لیست آموزگار، از سیستم 2 نوع فرم قابل دریافت می باشد یکی گزارش پیشرفت تحصیلی که اهداف هر درس را به صورت ریز در خود جای داده است و دیگری گزارش تربیتی در واقع این دو فرم همان لیست آموزگار می باشد که ÷س از تکمیل آن توسط معلم یا مربی در اختیار مدیر مدرسه قرار می گیرد تا کاربر اطلاعات را وارد سیستم نماید .

پس از درج اطلاعات در کامپیوتر، کارنامه تحصیلی تربیتی قابل دریافت می باشد که این کارنامه را می توان به اولیاء تحویل داد.

نکات کامل تر را در زوزهای آینده درج خواهد شد

/ 0 نظر / 21 بازدید