آخرین اطلاعات در مورد تغییرات برنامه توصیفی

آخرین اطلاعات دریافت شده از وزارتخانه

اهداف پایه های اول و سوم ابتدایی تغییر نموده و تا روز شنبه نگارش جدید در برنامه توصیفی مدارس قابل دریافت می باشد. همکاران محترم پس از دریافت نگارش جدید نسبت به تکمیل فرم ها و اقدام و بر اساس برنامه جدید به والدین اطلاع رسانی نمایند.و  مورد تغییر اهداف پایه اول و سوم ابتدایی

/ 0 نظر / 36 بازدید