مادر یعنی عشق واقعی

پسر بچه ای یک برگ کاغذ به مادرش داد.

مادر که در حال آشپزی بود ،دستهایش را با حوله تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.

او نوشته بود: صورتحساب !!!

 کوتاه کردن چمن باغچه 5.000 تومان

 مراقبت از برادر کوچکم 2.000 تومان

 نمره ریاضی خوبی که گرفتم 3.000 تومان

 بیرون بردن زباله 1000 تومان

جمع بدهی شما به من: 12.000 تومان!

مادر نگاهی به چشمان منتظر پسرش کرد،چند لحظه خاطراتش را مرور کرد و سپس قلم را برداشت و پشت برگه صورتحساب این را نوشت:

بابت 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی هیچ

بابت تمام شبهائی که به پایت نشستم و برایت دعا کردم هیچ

بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی هیچ

بابت غذا، نظافت تو، اسباب بازی هایت هیچ

و اگر شما اینها را جمع بزنی خواهی دید که: هزینه عشق واقعی من به تو هیچ است

وقتی پسر آن چه را که مادرش نوشته بود خواند چشمانش پر از اشک شد ودر حالی که به چشمان مادرش نگاه می کرد. گفت: مامان ... دوستت دارم

آنگاه قلم را برداشت و زیر صورت حساب نوشت:

قبلاً به طور کامل پرداخت شده !!!

قابل توجه آنهایی که فکر می کنند مرور زمان انها را بزرگ کرده و حالا که هیکل درشت کردند خدا را هم بنده نیستند.

بعضی وقت ها نیازه به این موارد فکر کنیم ...

کسانی که از خانواده دور هستند شاید بهتر درک کنند.

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
شمس الدین رجبی

سلام استاد با عرض پوزش: اگه امکان داره فونت مطالب را دو یا سه انتخاب کنید تا نوشته ها درهم نباشند متشکرم ( البته در این پست)[گل]