دفتر مدیریت فرایند کلاس سال تحصیلی 91-90

به نام خدا

نقشه  چاپ دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

با سلام خدمت شما همکاران محترم استان   و تشکر از همراهی خوب شما  . انتظار می رود به منظور وحدت رویه  و  پاسخگویی به پرسش های   معلمان و سایر  افراد  ، دفتر فوق الذکر را با رعایت موارد ذیل  و  با خلاقیت استان طراحی ، چاپ و توزیع گردد  . لیکن در محتوا, از هرگونه تغییری خوداری گردد   :

 

فهرست

صفحات

عنوان

2

حدیث

1

مقدمه دفتر دبستانی وزارت      

1

مقدمه  معاونت ابتدایی استان

1

راهنما

4

اهداف دوره

3

جدول 1 و 2

1

جدول 3

1

جدول 4

4

جدول 5

42

جدول 6

15

جدول 7

4

جدول 8

4

جمع

83

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان

معاونت  آموزش ابتدایی استان

 

 

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

 

 

 

 

 

«هیچ سرمایه ای سودمندتر از خرد، هیچ کرامتی چون تقوی، هیچ میراثی گرانبهاتر از ادب، هیچ دانشی چون اندیشیدن و هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست.»

 

حضرت علی (ع) حکمت 113 نهج البلاغه

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تحول در آموزش و پرورش یک کار بنیانی است        (مقا م معظم رهبری )

 

همکار گرامی

"ضمن تقدیر  و تشکر از تمامی همکاران  تلاشگر و ساعی دوره ابتدایی که در اجرای برنامه های جدید این دوره خدمتگزاران خود را یاری می کنند ، سومین سال اجرای سراسری نظام ارزشیابی تربیتی تحصیلی (کیفی توصیفی  ) را با همراهی و همگامی شما همکاران عزیز آغاز می کنیم"

 

بر کسی پوشیده نیست که کلاس درس به عنوان کوچک ترین خرده سیستم اجتماعی در نظام آموزش و پرورش، خط مقدم فعالیتهای آموزشی، تربیتی و جایگاهی برای آماده نمودن افراد برای زندگی در جهان در حال تغییر امروز و فردا تا رسیدن به حیات طیبه است. آرامش محیط کلاس و مدرسه برای تحقق اهداف بلند نظام آموزش و پرورش به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد توجه و عنایت اندیشمندان ، صاحب نظران، کارشناسان و سایر دست اندکارن این حوزه می باشد.

از آن جا که در ارزش یابی کیفی – توصیفی،  معلم با جمع آوری داده ها و طی فرآیند تبدیل آن ها به اطلاعات، به منظور اتخاذ تصمیم مناسب و ارائه بازخوردهای سازنده به دانش آموزان، اولیاء و سایر افراد، در راستای دستیابی به این جایگاه تلاش می نماید ، به همین منظور ضرورت پیش بینی تهیه و تنظیم مجموعه ای که ظرفیت لازم را برای درج و ثبت بعضی از داده ها و اطلاعاتی که دانش آموزان در طول فعالیت های آموزشی و پرورشی در کلاس درس و محیط مدرسه و یا فعالیت های مرتبط با برنامه های درسی در خارج از مدرسه انجام می دهند، با عنوان « دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس» را اجتناب ناپذیر می گرداند. بنابراین ضمن تاکید بر استفاده معلم از ابزارهای متنوع مانند :  پوشه کار[1]   ،آزمون ها  ( مداد- کاغذی و عملکردی )، تکالیف درسی ، فهرست وارسی  و مقیاس درجه بندی ، و...  این دفتر نیز به عنوان ابزاری در جهت نگهداری و ثبت سایر فعالیت ها و اطلاعات مرتبط با فرایندهای یاددهی – یادگیری دانش آموزان تهیه و تنظیم گردیده است تا معلم عزیز در طول سال تحصیلی با سهولت بیشتر بتوانند عملکردهای واقعی دانش آموزان را که در قالب سوالات شفاهی یا عملی و همچنین انجام آزمایش ها و سایر فعالیت های فردی و گروهی از خود بروز می دهند را ثبت کرده و در فرصت های مورد لزوم نیز انعکاسی نزدیک به واقعیت یادگیری دانش آموزان ارائه نمایند  .

 با عنایت به اینکه این ابزار در سال تحصیلی 90/89  مورد استفاده قرار گرفت ، ضرورت بازنگری در آن ،متناسب با خواست مجریان محترم احساس گردید که دفتر آموزش دبستانی  معاونت ابتدایی ،  با درک این مهم ، بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل  فرم ارزیابی های ارزنده همکاران فکور و اندیشه ور  - که جا دارد از همه‌ی این بزرگواران تقدیر و تشکر به عمل آید -  برای سال تحصیلی جدید ( 91-90) تغییرات  لازم در جهت کیفیت بخشی اعمال و  و دفتر پیش رو را طراحی نموده است  [2] .

امید داریم که مجموعه حاضر به همراه دیگر ابزارهای مورد استفاده و تصویرهای ذهنی معلم از دانش آموزان در ارائه و  تکمیل گزارش های کامل تر و دقیق تر از دانش آموزان به معلمان گرامی کمک نماید. یادآوری می گردد که هیچ ابزاری در فرایند اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی  در کلاس توسط معلم نسبت به دیگر ابزارها برتری نداشته بلکه ارزش هر ابزار به توان سنجش یادگیری یادگیرندگان  وتقویت جایگاه آموزش  آنان خواهد بود  .                                              

صفحه ویژه

معاونت آموزش ابتداییاستان

راهنمای استفاده از دفتر «مدیریت فرآیند های کلاس»

دفتر «‌ مدیریت فرآیند های کلاس» ، ابزاری است در اختیار معلم؛ در این دفتر اهداف دوره ابتدایی جهت دسترسی آسانتر معلمین عزیز به آنها و تعداد  8 جدول وجود دارد، که به شرح ذیل توسط معلم کلاس تنظیم می گردد:

جدول شماره (1) مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی

جدول مواد درسی[3]  و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی به منظور یادآوری و مدیریت واحد کلاس، تنظیم گردیده  است. در این جدول با توجه به  مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصد و سی‌ و چهارمین جلسه  که در تاریخ 5 اسفند 89 با موضوع « ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی»  برگزار گردید  تغییراتی را در ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی مصوب نموده است  که به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

  ماده «یک» این مصوبه به اهداف طرح مذکور تصریح می‌کندکه عبارتند از: تقویت انگیزه و نشاط دانش‌آموزان برای فراگیری فزون‌تر، گسترش فعالیت‌های پرورشی و فوق‌برنامه برای رشد همه جانبه تربیتی دانش‌آموزان، انطباق بیشتر برنامه‌های آموزشی و تربیتی با شرایط سنی و ویژگی‌های روانی دانش‌آموزان، انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و زمان آموزش متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای، تقویت ارتباط مدرسه و خانواده و تحکیم تعامل عاطفی دانش‌آموزان با خانواده خویش و تقویت انگیزش و فراهم‌آوردن زمینه ارتقای تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای، شغلی و پژوهشی معلمان. ماده «2» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع «چگونگی اجراء» اظهار می‌دارد: برنامه هفتگی مدارس ابتدایی به میزان حداقل 800 جلسه در طول سال تحصیلی با رعایت جدول مواد درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تنظیم و اجرا می‌شود.
در بند یک ماده «2» این مصوبه با اشاره به نکات ضروری در تنظیم «برنامه هفتگی» دانش‌آموزان آمده است: برنامه آموزشی و تربیتی هفتگی مدرسه در قالب 25 جلسه آموزشی برای کلیه پایه‌های تحصیلی منحصراً در 5 روز اول هفته سازماندهی و اجرا شود.
همچنین، بر اساس بند 2 ماده «2» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زمان هر جلسه برای پایه‌های اول و دوم 45 دقیقه و برای پایه‌های سوم، چهارم و پنجم 50 دقیقه تعیین می‌شود.
بند 3 ماده «2» تأکید می‌کند: برای پایه‌های اول و دوم بعد از هر جلسه آموزشی 20 دقیقه و برای پایه‌های سوم، چهارم و پنجم 15 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شود.

این مصوبه در بند 4 ماده «2» ادامه می‌دهد: روزانه 15دقیقه به مراسم آغازین و 20 دقیقه به اقامه نماز جماعت در مدارس اختصاص می‌یابد؛ بر این اساس، تلفیق زمان دو جلسه آموزش و حذف زمان استراحت بین آنها مجاز نخواهد بود. مصوبه طرح «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی» در ماده «3» اعلام می‌‌کند: زمان شروع و پایان ساعات کار روزانه مدارس برحسب شرایط جغرافیایی و افق محلی هر منطقه با پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش استان و تأیید شورای آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود.
* اختصاص روزهای پنج‌شنبه به فوق‌برنامه و آموزش ضمن خدمت معلمان
ماده «4» این مصوبه تصریح می‌کند: مدارس ابتدایی می‌توانند روزهای پنج‌شنبه برای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی از قبیل «فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه شامل اردوها، بازدیدها و فعالیت‌های ورزشی»، شرکت معلمان در گروه‌های آموزشی و آموزش‌های ضمن‌خدمت، ارتباط با خانواده‌ها، دوره‌های آموزش خانواده و نظایر آن دایر باشند.

"طبق مصوبه 844 شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 11/5/90 به ساعات آموزش درس قرآن در کلیه پایه ها یک جلسه درسی اضافه شده است"(دستور العمل آن متعاقبا ارسال خواهد شد)
انتظار می رود معلمین عزیز پس از ابلاغ دستورالعمل ،این افزایش را بر اساس جدول شماره یک درتنظیم جدول شماره 2 مورد توجه قرار دهند.

 

 جدول شماره (2) برنامه درسی

با توجه به برنامه زمان بندی ساعت تدریس هر درس و پایه تحصیلی مطابق با جدول شماره (1) مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی برای طول هفته در ابتدای سال تحصیلی توسط معلم کلاس و با هماهنگی مدیریت دبستان تکمیل می گردد.

جدول شماره (3) زمان بندی برای تدریس دروس:

این جدول توسط معلم، برای هر پایه تحصیلی به تفکیک دروس و اهداف آن، برای کل سال تحصیلی به صورت دو  نیمه ( دو هفته یک بار ) تهیه و تنظیم می گردد، به طوری که در پایان اردیبهشت ماه ،کل کتاب درسی به طور کامل تدریس شده باشد.بدیهی است جمع بندی و تنظیم گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی پایان سال و احیانا تشکیل کلاسهای تکمیلی برای دانش آموزان در نیمه اول خرداد ماه انجام می گیرد.

 

جدول شماره (4) ثبت غیبت دانش آموزان:

در این جدول اسامی دانش آموزان براساس اطلاعات دفتر آمار نوشته می شود و با توجه به این که اکثر دانش آموزان در بیشتر روزهای سال تحصیلی در کلاس حضور دارند، به جهت سهولت در گزارش گیری از وضعیت حضور و غیاب دانش آموزان، منحصراً غیبت هر دانش آموز و تاریخ و نوع غیبت آن ثبت می گردد و می توان به صورت هفتگی، ماهانه و یا حداکثر در هر نوبت، جمع بندی غیبت ها به صورت کلی صورت گیرد.

جدول شماره (5) ثبت عملکرد دانش آموزان:

با عنایت به اینکه  آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است ، لذا این جدول با ثبت فعالیت ها و اطلاعات عملکردی دانش آموز نقش مهمی در سنجش و آموزش موثر خواهد داشت.  معلمان  می توانند با تکیه به این ابزار ، توصیفی از روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز را ارائه نمایند . در این جدول عملکرد واقعی دانش آموزان در قالب جملات توصیفی ثبت می گردد.

           نتایج این جدول هم در ارائه بازخورد به دانش آموز و اولیا به کار می آید و هم در تکمیل جدول شماره 6 و در راستای ساده سازی و دسته بندی اطلاعات برای معلمین عزیز مفید خواهد بود  همچنین با ثبت اطلاعات مختلف در مورد عملکرد هر دانش آموز در این جدول، شائبه ی وجود نظر سلیقه ای و شخصی معلم نیز مرتفع می گردد .   

در توصیف ها نیز عنایت داشته باشند که  مصادیق مقیاس های رتبه ای و نه خود مقیاس ها (خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش بیشتر) نوشته شود .

        به عنوان مثال  معلم برای دانش آموزی که انتظارات آموزشی او را  در درس بخوانیم پاسخ داده است مصادیق خیلی خوب  :

1-    با دقت به سخنان گوش می دهد .

2-    پیام را به سرعت درک می کند و  واکنش مناسب نشان می دهد.      

 مقیاس خوب:

 1- با دقت به سخنان گوش می دهد .

2-  پیام آنها را درک می کند و  با مکث  و درنگ واکنش مناسب نشان می دهد.

مقیاس قابل قبول:

1-    با یادآوری و تذکر به سخنان گوش می دهد .

2-    بخشی از پیام را درک می کند و به آن واکنش نشان می دهد.

مقیاس نیاز به تلاش و آموزش بیشتر می نویسد  

1- در گوش دادن و درک پیام و واکنش نسبت به آن ،به کمک نیاز دارد . [4]

 تاکید می گردد در ثبت توصیف ها منحصرا ، عملکردهای که در قضاوت و تصمیم گیری معلم مهم و تاثیر گذار است مورد توجه قرار گیرد و از نوشتن موارد جزیی و کم اهمیت خوداری شود . تا معلمین عزیزفرصت بیشتری را برای فعالیتهای مهم تر در اختیار داشته باشند. 

 

جدول شماره (6)جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری :

این جدول شامل نام و نام خانوادگی تمامی دانش آموزان،نام ماههای سال تحصیلی و ستون جای خالی برای ذکر عناوین دروس هر پایه می باشد که معلمین عزیز می توانند نام دروس را بر اساس عناوین گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( کارنامه )  هر پایه  تحصیلی درج نمایند  .

   همان گونه که از عنوان آن پیداست ، این جدول در بردارنده گزارشی کلی از عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری  است که  به شکل منظم و ماهانه ،توسط معلم با مرور تصویرهای ذهنی خود (از تعامل با دانش آموز در محیط واقعی یادگیری ) ، مستندات دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ، محتوای پوشه کار و دیگر شواهدی که از روند  یادگیری دانش آموز به شکل آگاهانه، هدفمند و منظم جمع آوری شده است، تکمیل می شود. به واقع این جدول  به معلم کمک می کند تا ضمن انعکاس عملکرد هر یک از دانش آموزان در ماه های سال در نهایت بتواند از اطلاعات درج شده در این جدول برای تنظیم گزارش پایان نوبت و پایان سال از آن استفاده نماید.

 

جدول شماره (7) ثبت گزارش ملاقات با اولیاء:

این جدول برای بررسی روند پیشرفت و فعالیتهای دانش آموزان تهیه وتنظیم گردیده که معلم  با ثبت دقیق گزارش ملاقات با اولیاء به صورت موردی و گروهی زمینه پاسخ گویی به آنان و جلب همراهی آنها را در امر آموزش و یادگیری را فراهم می نماید.

 

جدول شماره (8) ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء :

این جدول به منظور ثبت جلسات عمومی اولیاء در نظر گرفته شده است. معلم کلاس با هماهنگی مدیریت دبستان، ضمن پیش بینی زمان برگزاری جلسه و طرح مباحث مرتبط، اولیاء دانش آموزان را نسبت به شیوه های نوین ارزشیابی و تغییرات به عمل آمده در آیین نامه ، چگونگی مشارکت آنان در بهبود فرایند های آموزش و یادگیری و تعامل سازنده با مدرسه آگاه و خلاصه مباحث مطرح شده و نظرها و پیشنهادهای آنان را نیز، براساس جدول تنظیم می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف دوره ی ابتدایی

رأی‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌  29/2/79 

 

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ی ‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ی‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ی‌ ابتدایی ‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ی‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی برعهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیت‌ها و انجام‌ وظایف مربوط به‌گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند که‌ تاپایان‌ دوره‌ی‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌شده ‌ممکن‌ باشد.

 اعتقادی‌: 

1.  اصول‌ دین‌ را می‌داند و به‌ آن‌ معتقد است‌ .

2 . خداوند را دوست ‌دارد و او را بهترین‌یاور وکمک ‌می‌داند.

3 . با زندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اکرم‌ (ص‌) ومعصومین‌ تاحدودی‌ آشناست‌ وآنان‌ را دوست‌ دارد.

4 . با معنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند که‌ انسان‌ درکارهایی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد، نزد خداوندپاسخگواست‌.

       5 . به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد.

6 . معنای‌ تولی‌ و تبری‌ رامی‌داند.

7 . قرآن‌ را از رو می‌خواند و با ترجمه‌ی‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند.

8 . ترجمه‌ی‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ را می‌داند.

9 . نماز را به‌ درستی‌ می‌ خواند و با احکام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .

10 . نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران)

11 . افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحکام‌ مربوط را رعایت‌ می‌کند.

12 . با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تکلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احکام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند و به‌ آن‌ عمل‌ می‌کند. (برای‌ دختران)

13 . با حلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحکام‌ مربوط را درحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌کند.

14 . معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را می‌داند.

15 . به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهدا احترام‌ می‌گذارد.

16 . زمان‌ها و مکان‌های‌ مقدس‌ و مهم‌ را می‌شناسد.

17 . به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند.

  اخلاقی‌:

1 . راستگو و امین‌ است‌.

2 . مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

3 . به‌ عهد خود پای‌بند است‌ .

4 . مظاهر حیا و عفت‌ در او آشکار است‌ .

5 . احترام‌ به‌ بزرگ‌ترها را وظیفه‌ی‌ خود می‌داند و به‌ نظرات‌ آن‌ها توجه‌ می‌کند.

6 . از والدین‌ اطاعت‌ می‌کند.

7 . شجاع‌ وصبوراست‌ .

8 . تمیزاست‌ وپاکیزگی‌ را دوست‌ دارد.

9 . تکالیف‌ شخصی‌ روزانه‌‌ی خود را شخصاً انجام‌ می‌دهد.

10 . برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتکار دارد وتلاش‌ می‌کند.

11 . پوشش‌ اسلامی‌ را دوست‌ دارد وآن‌ را رعایت‌ می‌کند.

12 . اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعالیت‌ها وبازی‌ های‌ مناسب ‌پر می‌کند.

13 . امیدوار و بانشاط است‌ و از مواجهه‌ با مشکلات‌ نمی‌هراسد.

14 . ظاهری‌ آراسته‌ دارد.

15 . خطا و اشتباه‌ دیگران‌ را درمورد خود می‌بخشد.

16 . برای‌ رفتارهای‌ خود با دیگران‌ دلیل‌ دارد.

17 . درارتباط با دیگران‌ از کلمات‌ محبت‌‌آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌کند.

18 . برای‌ انجام‌ کارهای‌ خود دوستانش‌ را به‌ زحمت‌ نمی‌اندازد.

19 . به‌ همکلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ کمک‌ می‌کند.

20 . در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ و رفتار خود را اصلاح‌ می‌کند.

21 . نظم‌ وانضباط را درخانه ، مدرسه‌ و اجتماع‌ رعایت‌ می‌کند.

 علمی‌ و آموزشی‌ :

       1. نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده‌ها کنجکاو است‌.

2 . در فکر کردن‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ کردن‌ مهارت‌ کافی‌دارد.

3 . با زبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند ازکتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ کند.

4 . به‌ اهمیت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رسانی‌ درزندگی‌ آگاه‌است‌.

5 . ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ کارها تاحدی‌ می‌داند .

6 . مهارت‌های‌ اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ را کسب‌کرده‌است‌.

7 . با نحوه‌ی‌ یادگیری‌ خود تا حدودی‌ آشناست‌.

8 . به‌ مطالعه‌ی‌ کتاب‌ علاقه‌مند است‌.

  فرهنگی‌ هنری‌ :

1 . به‌ زیبایی‌های‌ طبیعت‌ توجه‌ دارد و هماهنگی‌ آن‌ را دوست‌ دارد.

2 . در زمینه‌های‌ هنری‌ از زیبایی‌ در پدیده‌های‌ طبیعی‌ الگو می‌گیرد.

3 . از مشاهده‌ی‌ آثار هنری‌ لذت‌ می‌برد.

4 . ذوق‌ و خلاقیت‌ هنری‌ خود را در انجام‌ فعالیت‌ها نشان‌ می‌دهد.

5 . سنت‌ها، پدیده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

6 . با برخی‌ از آثار معروف‌ هنری‌ آشنا است‌.

7 . به‌ خواندن‌ اشعار و قصه‌های‌ مناسب‌ علاقه‌مند است‌ .

8 . برخی‌ از آداب‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ اسلامی‌- ایرانی‌ را می‌داند و برای‌ آن‌ها ارزش‌ قائل‌ است‌ .

  اجتماعی‌:

1 . وظایف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسایگان‌ می‌داند.

2 . اعضای‌ خانواده‌ی‌ خود را دوست‌ می‌دارد و در انجام‌ کارها به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

3 . به‌ معلمین‌ و اولیای‌ مدرسه‌ احترام‌ می‌گذارد.

4 . به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ دیگران‌ را رعایت‌ می‌کند.

5 . برای‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌های‌ درست‌ تلاش‌ می‌کند.

6 . همکلاسی‌های‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آن‌ها کمک‌ می‌کند.

7 . همکاری‌ با دیگران‌ را دوست‌ دارد.

8 . دربازی‌ها و فعالیت‌های‌ گروهی‌شرکت‌ می‌کند.

9 . مقررات‌ مدرسه‌ را می‌داند و به‌ آن‌ها عمل‌ می‌کند.

10 . به‌ رعایت‌ مقررات‌ اجتماعی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.

11 . به‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌هایی‌ که‌ برعهده‌ی‌ او می‌گذارند، پای‌بند است‌.

12 . نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ را در مورد خود می‌پذیرد.

13 . اشتباهات‌ دیگران‌ رابارعایت‌ احترام‌ به‌ آن‌هاتذکر می‌دهد.

14 . در برابر خدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آن‌ها تشکر می‌کند.

15 . آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعایت‌ می‌کند.

16 . خدمت‌ کردن‌ به‌ میهن‌ و مردم‌ خود را دوست‌ دارد.

 زیستی‌ :

1 . از حواس‌ خود به‌ خوبی‌ محافظت‌ و استفاده‌ می‌کند.

2 . در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ و استفاده ‌از قوای‌ بدنی ‌به‌ درستی‌ عمل‌ می‌کند.

3 . بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را رعایت‌ می‌کند.

4 . در حفظ محیط زیست‌ کوشا است‌.

5 . با تمرین‌ها و بازی‌های‌ مناسب‌، قابلیت‌های‌ جسمی‌ خویش‌ را افزایش‌می‌دهد.

6 . نکات‌ ایمنی‌ را می‌داند و رعایت‌ می‌کند.

7 . اهمیت‌ مصونیت‌ دربرابر امراض‌ را درک‌می‌کند.

8 . در حفظ سلامتی‌ خود و دیگران‌ تلاش‌ می‌کند.

 سیاسی‌ :

1 . نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ کشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را ازحفظ می‌خواند.

2 . با زندگی‌ بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است ‌و از او به‌ بزرگی‌ یاد می‌کند.

3 . اهمیت‌ استقلال‌ وآزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درک‌ می‌کند.

4 . به‌ حکومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌ علاقه‌مند است‌.

5 . مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌.

6 . اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌کند.

7 . افراد عدالتخواه‌ وحق‌‌طلب‌ را دوست‌ دارد.

8 . سران‌ کفار و مشرکین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌آشنا است‌.

9 . سران‌ کفار و مشرکین‌ معاند با اسلام‌ را در زمان‌ حاضر می‌شناسد.

10 . با مفهوم‌ وحدت‌ و امنیت‌ ملی‌ آشنا است‌ .

/ 1 نظر / 342 بازدید
شمس الدین رجبی

سلام استاد خسته نباشید؛خدایا مرا از این فاجعه پلید " مصلحت پرستی " که چون همه کس گیر شده وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد بیمار مینماید مصون بدار تا: "تا به رعایت مصلحت حقیقت را ذبح شرعی نکنم" دکترشریعتی