انسان از دیدگاه دکتر شریعتی

آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند

( عمده آدمها . حضورشان مبتنی به فیزیک است
. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند . بنابراین اینان تنها هویت

جسمی دارند


آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که
نیستند هم نیستند


( مردگانی متحرک در جهان . خود فروختگانی که هویتشان را به

ازای چیزی فانی واگذاشته اند . بی شخصیت اند و بی اعتبار . هرگز به چشم نمی آیند

.
مرده و زنده اشان یکی استآنانی که وقتی هستند هستند وقتی کهنیستند هم هستند

( آدمهای معتبر و با شخصیت . کسانی که در بودنشان سرشار از
حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند . کسانی که هماره به خاطر ما می
مانند . دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم

آنانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هستند


( شگفت انگیز ترین آدمها . در زمان بودشان چنان قدرتمند و


با شکوه اند که ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم . اما وقتی که از پیش ما میروند
نرم نرم آهسته آهسته درک میکنیم . باز می شناسیم . می فهمیم که آنان چه بودند . چه

می گفتند و چه می خواستند . ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرف داریم برایشان . اما
 
 
وقتی در برابرشان قرار می گیریم . قفل بر زبانمان می زنند .
 
 
 
اختیار از ما سلب می شود . سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می شویم . و درست در
 
 
زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم .
 
 
شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد
/ 2 نظر / 18 بازدید
حشمت اله خیری

با درود به شما همیشه ارزومندم که همه انسانها بودن و نبودنشان هستی بخش باشد و سعدی علیه رحمه هم اشاره دارد که مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.

شمس الدین رجبی

سلام جناب سید نجم الدین حسینی آفتابدری در این پست مطالب بسیار زیبا وآموزنذه ای از زنده یاد دکتر شریعتی گذاشته ای ، بهره مند شدیم روحش شاد واز حسن سلیقه حضرتعالی نیز سپاسگزارم.