به کجا چنین شتابان

آن چه به واقع نیاز داریم، حاکم کردن فرهنگ موفقیت در کلاس است با اعتقاد به اینکه همه می توانند.

علمای آموزش معتقدند که اظهار نظر نهایی هر دانش آموز باید از میانگین میزان رشد دانش آموز در مقایسه با خودش و بر اساس مقایسه با استانداردها ( اهداف پایه ) تعیین می شود.

جناب آقای رجبی استاد عزیز عدم برنامه ریزی به موقع و سردرگمی همکاران عزیزمان و اولیا

/ 1 نظر / 27 بازدید
شمس الدین رجبی

سلام جناب حسینی اصولا" تغییر وتحول امری ضروری است ونظام آموزشی ما هم به تناسب پیشرفتهای مختلف با توجه به حفظ سنتها وفرهنگ کشور نیاز به تغییراتی دارد که تا از سایر ملل در امر آموزش عقب نمانیم ولی فکر نمیکنید اغلب تحولات آموزشی ما قبل از اینکه کارشناسی وعلمی باشد احساسی تقلیدی و امری است؟برای مثال: همین موضوع طرح 6-3-3 ؟. البته من بدون تعارف به جنابعالی افتخار میکنم که هم درکارتون تخصص دارید وهم علم آنرادارید،ومشخصه که عاشق کارتون هم میباشید.باتشکر رجبی