مدارک مورد نیاز دانش آموزان توصیفی جهت درج در پروند
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

چه مدارکی را در پرونده و لیست آموزگار قرار دهیم


بسیاری از مدیران و معاونین اجرایی محترم مدارس در خصوص نگهداری مدارک مربوط به دانش آموزان توصیفی اظهار نظرهای متفاوتی دارند جهت هماهنگی در امور به این موارد توجه داشته باشید.

1- از سیستم هر واحد آموزشی 4 نمون برگ قابل دریافت است.

یکی گزارش ارزشیابی تحصیلی : ابتدا به صورت خام از سیستم دریافت و پس از تکمیل شدن آن توسط آموزگار مربوطه و انتقال اطلاعات به سیستم در نوبت دوم 2 نسخه چاپ گرفته می شود . یک نسخه به همراه لیست دست نوشته آموزگار در قالب لیست ریز نمرات بایگانی شده و نسخه دیگر در پرونده دانش آموز درج می گردد.

دوم: گزارش ارزشیابی تربیتی: ابتدا به صورت خام از سیستم دریافت و پس از تکمیل شدن آن توسط آموزگار مربوطه و انتقال اطلاعات به سیستم در نوبت دوم 2 نسخه چاپ گرفته می شود . یک نسخه به همراه لیست دست نوشته آموزگار در قالب لیست ریز نمرات بایگانی شده و نسخه دیگر در پرونده دانش آموز درج می گردد.

سوم:کارنامه:کارنامه دانش آموز که ممهور به مهر مدرسه و امضای مدیر واحد آموزشی می رسد و تمبر نیز به آن الصاق می گردد. از همین کارنامه نیز می توان 2 نسخه چاپ گرفت تا یکی را به عنوان کارنامه قبولی در اختیار والدین قرار دهیم و نیازی به تمبر ندارد.

در صورت انتقال دانش آموزان به سایر استان ها و یا مدارس خارج از کشور می توان به کارنامه عکس نیز الصاق نمود.

چهارم : دفتر نتایج : این برگه ها حکم دفتر امتحانات را دارد و پس از صحافی توسط نماینده اداره پلمپ و مسدود می شود.