زمان برگزاری المپیاد علمی دانش آموزان مقطع راهنمایی
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

زمان برگزاری المپیاد : روز یکشنبه مورخه 3/2/ 1391


 زمان برگزاری آزمون المپیاد علمی دانش آموزان برگزیده مرحله استانی به شرح ذیل اعلام می گردد.

زمان برگزاری: روز یک شنبه  مورخ 3/2/1391

ساعت و گروه درسی آزمون: 

1- گروه ( ریاضی - ادبیات ) ساعت 30/8 صبح 

2- گروه ( علوم تجربی - عربی ) ساعت 45/9 صبح  

3- گروه ( زبان انگلیسی - دینی و قرآن ) ساعت 11 صبح

4- گروه علوم اجتماعی                            ساعت 12

مکان برگزاری:

دانش آموزان منتخب دختر  نواحی 1 و 2 قزوین در ناحیه یک ( خیابان نادری جنوبی -خیابان رسالت - دبیرستان رسالت )

دانش آموزان منتخب پسر  نواحی یک و دو قزوین در ناحیه دو (خیابان بلوار مدرس- روبروی پارک ملت - دبیرستان توحید)

دانش آموزان تحت پوشش سایرمدیریت ها و ادارات آموزش وپرورش بر اساس حوزه بندی صورت گرفته توسط کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی، نواحی و مناطق آموزش و پرورش تابعه آزمون خواهند داد. 

نکات قابل توجه:

1- برای هر یک از دانش آموزان منتخب شرکت کننده در مسابقات علمی مرحله استانی(که قبلا معرفی شده اند) ، توسط اداره سنجش اداره کل ،کارت ورود به جلسه آزمون صادر ، تا در زمان حضور در جلسه همراه داشته باشند.

2- از ورود دانش آموزان فاقد کارت به حوزه آزمون جلو گیری بعمل خواهد آمد.

3- به همراه داشتن لوازم نوشت افزار ( مداد - پاک کن ) ضروری است.