ثبت عملکرد دانش آموزان در دفتر مدیریت فرایند کلاسی
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

جدول شماره (5) ثبت عملکرد دانش آموزان:

با عنایت به اینکه  آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است ، لذا این جدول با ثبت فعالیت ها و اطلاعات عملکردی دانش آموز نقش مهمی در سنجش و آموزش موثر خواهد داشت.  معلمان  می توانند با تکیه به این ابزار ، توصیفی از روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز را ارائه نمایند . در این جدول عملکرد واقعی دانش آموزان در قالب جملات توصیفی ثبت می گردد.

          


نتایج این جدول هم در ارائه بازخورد به دانش آموز و اولیا به کار می آید و هم در تکمیل جدول شماره 6 و در راستای ساده سازی و دسته بندی اطلاعات برای معلمین عزیز مفید خواهد بود  همچنین با ثبت اطلاعات مختلف در مورد عملکرد هر دانش آموز در این جدول، شائبه ی وجود نظر سلیقه ای و شخصی معلم نیز مرتفع می گردد .   

در توصیف ها نیز عنایت داشته باشند که  مصادیق مقیاس های رتبه ای و نه خود مقیاس ها (خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش بیشتر) نوشته شود .

        به عنوان مثال  معلم برای دانش آموزی که انتظارات آموزشی او را  در درس بخوانیم پاسخ داده است مصادیق خیلی خوب  :

1-    با دقت به سخنان گوش می دهد .

2-    پیام را به سرعت درک می کند و  واکنش مناسب نشان می دهد.      

 مقیاس خوب:

 1- با دقت به سخنان گوش می دهد .

2-  پیام آنها را درک می کند و  با مکث  و درنگ واکنش مناسب نشان می دهد.

مقیاس قابل قبول:

1-    با یادآوری و تذکر به سخنان گوش می دهد .

2-    بخشی از پیام را درک می کند و به آن واکنش نشان می دهد.

مقیاس نیاز به تلاش و آموزش بیشتر می نویسد  

1- در گوش دادن و درک پیام و واکنش نسبت به آن ،به کمک نیاز دارد . [1]

 تاکید می گردد در ثبت توصیف ها منحصرا ، عملکردهای که در قضاوت و تصمیم گیری معلم مهم و تاثیر گذار است مورد توجه قرار گیرد و از نوشتن موارد جزیی و کم اهمیت خوداری شود . تا معلمین عزیزفرصت بیشتری را برای فعالیتهای مهم تر در اختیار داشته باشند. 

 

جدول شماره (6)جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری :

این جدول شامل نام و نام خانوادگی تمامی دانش آموزان،نام ماههای سال تحصیلی و ستون جای خالی برای ذکر عناوین دروس هر پایه می باشد که معلمین عزیز می توانند نام دروس را بر اساس عناوین گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( کارنامه )  هر پایه  تحصیلی درج نمایند  .

   همان گونه که از عنوان آن پیداست ، این جدول در بردارنده گزارشی کلی از عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری  است که  به شکل منظم و ماهانه ،توسط معلم با مرور تصویرهای ذهنی خود (از تعامل با دانش آموز در محیط واقعی یادگیری ) ، مستندات دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ، محتوای پوشه کار و دیگر شواهدی که از روند  یادگیری دانش آموز به شکل آگاهانه، هدفمند و منظم جمع آوری شده است، تکمیل می شود. به واقع این جدول  به معلم کمک می کند تا ضمن انعکاس عملکرد هر یک از دانش آموزان در ماه های سال در نهایت بتواند از اطلاعات درج شده در این جدول برای تنظیم گزارش پایان نوبت و پایان سال از آن استفاده نماید.

 

جدول شماره (7) ثبت گزارش ملاقات با اولیاء:

این جدول برای بررسی روند پیشرفت و فعالیتهای دانش آموزان تهیه وتنظیم گردیده که معلم  با ثبت دقیق گزارش ملاقات با اولیاء به صورت موردی و گروهی زمینه پاسخ گویی به آنان و جلب همراهی آنها را در امر آموزش و یادگیری را فراهم می نماید.

 

جدول شماره (8) ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء :

این جدول به منظور ثبت جلسات عمومی اولیاء در نظر گرفته شده است. معلم کلاس با هماهنگی مدیریت دبستان، ضمن پیش بینی زمان برگزاری جلسه و طرح مباحث مرتبط، اولیاء دانش آموزان را نسبت به شیوه های نوین ارزشیابی و تغییرات به عمل آمده در آیین نامه ، چگونگی مشارکت آنان در بهبود فرایند های آموزش و یادگیری و تعامل سازنده با مدرسه آگاه و خلاصه مباحث مطرح شده و نظرها و پیشنهادهای آنان را نیز، براساس جدول تنظیم می نماید.

 

 [1] - راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (1389) دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی