نمونه فرم های ارزشیابی کیفی - توصیفی
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همکاران محترم ، و آرزوی بهروزی برا ی شما عزیزان، تعدادی از فرم های مورد استفاده در ارزشیابی دانش آموزان را با دریافت نظرات ارزشمند شما طراحی نموده ام انتظار می رود با انتخاب بهترین ابزارها جهت افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان اقدام فرمایید.

لازم به توضیح می باشد تمامی نمونه فرم ها که توسط مدرسین اعلام می شود جنبه پیشنهادی دارد و آموزگاران محترم می تواننددر صورت لزوم از این فرم ها استفاده نمایند. هیچ تأکیدی بر استفاده این نوع فرم ها وجود ندارد 


نمون برگ ارزیابی  معلم از پوشه کاردر پایه          

نام و نام خانوادگی دانش آموز:                    

مقیاس ها

خیلی خوب - خوب - قابل قبول - نیاز به تلاش

ملاک ها

مهر

آبان

آذر

دی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقیاس نهایی

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

اردیبهشت

مقیاس نهایی

 

  بخوانیم و بنویسیم